health PointJerzy Wiśnik

specjalista neurolog

Ochrona danych osobowych

Gabinet neurologiczny

Specjalistyczny gabinet neurologiczny pod kierownictwem Jerzego Wiśnika oferuje kompleksową diagnostykę neurologiczną opierającą się na wieloletnim doświadczeniu lekarskim i badaniach z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu.

Zapraszamy na konsultacje w Szczecinie i Kobylance. Rejestracja: 602 592 976

EEG Biofeedback

Metoda EEG Biofeedback opiera się o elektroencefalografię (EEG), dzięki której można uzyskać wiele informacji o stanie fizjologicznym i emocjonalnym człowieka. Z precyzyjnie określonych miejsc na głowie za pomocą elektrod, odbierane są sygnały bioelektryczne. Ze względu na ich niewielkie natężenie muszą być one wzmacniane, a następnie obrobione przez komputer tak, by sklasyfikować je w poszczególne pasma częstotliwości. Po przeanalizowaniu system EEG Biofeedback (za pomocą sprzężenia zwrotnego) pozwala przedstawić trenowanemu informację o stanie jego czynności bioelektrycznej mózgu aby w sposób świadomy mógł nauczyć się ją regulować. Informacja ta jest przedstawiana pacjentowi w postaci wideo-gry na monitorze, który kieruje grą bez użycia klawiatury, joysticka czy myszki - wyłącznie siłą woli, bezpośrednio na poziomie decyzji mózgu.

Uzyskanie właściwych częstotliwości w EEG jest nagradzane, pozytywnie obudzony mózg rozpoczyna mimowolny proces uczenia, dążąc do kolejnych nagród. Dzięki temu, pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to pacjentowi nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Pod wpływem treningów istnieje możliwość tworzenia nowych połączeń, zastąpienie funkcji innym obszarem, powstanie nowych synaps. Metoda stwarza możliwość korygowania dysfunkcji mózgowych powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju mózgu oraz jego urazów.

Metoda ta charakteryzuje się wysokim stopniem współdziałania – motywacji i zaangażowania pacjenta. Trenujący uświadamia sobie jak bardzo sam – swoim podejściem i pracą – przyczynił się do poprawy zdrowia. Już samo to doświadczenie wywołuje zmiany w zachowaniu. Jest to metoda bezpieczna, bez działań niepożądanych, gdyż jedynymi narzędziami terapeutycznymi są wola i motywacja pacjenta oraz doświadczenie terapeuty.

Kto korzysta z treningów? (wskazania do EEG biofeedback)

Na treningi zgłaszają się dorośli, młodzież i dzieci powyżej 4-go roku życia, zdrowi i chorzy. Ci którzy potrzebują uwierzyć w siebie, wzmocnić pamięć, pozbawić się tremy, wahań nastroju, stanów lęku, napięć zaburzeń snu, depresji oraz ci, którzy chcą polepszyć wyniki uczenia i koncentracji uwagi (dysleksja, zespoły nadpobudliwości). Ludzie żyjący i pracujący w nadmiernym stresie, od których wymagane jest skupienie i podejmowanie szybkich decyzji: osoby na kierowniczych stanowiskach, menedżerowie, przedsiębiorcy, maklerzy giełdowi, pracownicy banków, kierowcy, nauczyciele, dziennikarze, a także maturzyści i studenci przed ważnymi egzaminami. Stałą grupę stanowią sportowcy. Od wielu lat za pomocą metody EEG biofeedback usprawniają swój mózg artyści sceniczni, muzycy, aktorzy i tancerze.

Główne korzyści z treningu EEG Biofeedback:

Wskazania do EEG biofeedback

 1. dla osób zdrowych:
  • na stanowiskach kierowniczych, obciążonych wysokim stresem i odpowiedzialnością oraz związanych z ekspozycja społeczną (kadra menedżerska, przedsiębiorcy, policjanci, piloci itp.)
  • dzieci, młodzieży i dorosłych jako trening koncentracji, pozytywnego i twórczego myślenia oraz trwalszego zapamiętywania (m.in. egzaminy, nauka języków obcych) osób wykonujących zawody twórcze (pisarze, dziennikarze, artyści)
 2. dla chorych w następujących zaburzeniach:
  • snu
  • mowy
  • koncentracji
  • przyjmowania pokarmu (bulimia, anoreksja)
  • zachowania i społecznego przystosowania
  • przewlekłych bólach głowy, migrenach
  • tikach
  • padaczce
  • zespole chronicznego zmęczenia
  • mózgowym porażeniu dziecięcym
  • rehabilitacji po urazach i udarach
  • impulsywności, agresji
  • zespole ADHD i ADD

Terapia manualna

W zabiegach terapii manualnej stosuje się bezpieczne i niezwykle skuteczne techniki ręczne oraz odruchowe. Polegają one na mobilizacjach, manipulacjach na stawach kręgosłupa i kończyn, a także na oddziaływaniu na tkanki miękkie (mięśnie, powięzi, więzadła, ścięgna), za ich pośrednictwem na układ nerwowy. Zabiegi przyczyniają się do skrócenia czasu leczenia, z jednoczesnym zwiększeniem sprawności ruchowej i przywrócenia pełnej aktywności, przy równoczesnym ograniczeniu leczenia farmakologicznego.

Wskazania:

Fizykoterapia

Laser biostymulacyjny

Biostymulacja to oddziaływanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego na organizm człowieka w celu pobudzenia jego różnorodnych struktur i funkcji. Terapia laserowa polega na doprowadzeniu określonej dawki energii do obszarów tkanek poddanych zabiegowi. W praktyce wykorzystuje się przede wszystkim oddziaływanie przeciwbólowe i przeciwzapalne biostymulacji laserowej. Obszerną grupę wskazań do stosowania biostymulacji laserowej stanowią urazy tkanek miękkich narządu ruchu. Biostymulacja laserowa jest metodą nieinwazyjną i bezpieczną.

Wskazania:

MAGNETOTERAPIA

Do klasycznych wskazań zastosowania magnetoterapii należą zespoły bólowe różnego pochodzenia. Badania naukowe wskazują na skuteczność działania pól magnetycznych m.in.

ELEKTROSTYMULACJA

Elektrostymulację można wykorzystywać w wielu dysfunkcjach neurologicznych.

AKUPUNKTURA

Akupunktura w wielu przypadkach, mimo, że nieco bardziej czasochłonna okazuje się nie tylko skuteczniejsza, ale również tańsza w porównaniu do klasycznych terapii. Przy pomocy akupunktury można leczyć nie tylko poszczególne choroby, lecz również szereg towarzyszących im objawów jak: ból, nudności i wymioty, zawroty głowy, czkawka, bezsenność i inne. Najlepsze rezultaty można osiągnąć łącząc akupunkturę z nowoczesną medycyną.

Choroby neurologiczne i ortopedyczne leczone akupunkturą:Światowa Organizacja Zdrowia - WHO opracowała listę ponad 40 wskazań do leczenia akupunkturą, gdzie z reguły osiąga się dobre lub bardzo dobre wyniki. Zakres wskazań do leczenia akupunkturą jest dużo szerszy, lecz w pozostałych przypadkach uzyskiwane efekty nie zawsze są jednoznaczne i w dużej mierze zależą od doświadczenia lekarza wykonującego zabieg.

Leczenie bólu głowy metodą BrainSTIM

BrainSTIM - Wielofunkcyjny system do przezczaszkowej stymulacji elektrycznej o niskiej intensywności prądem stałym.

Wielofunkcyjny stymulator BrainStim jest przeznaczony do badania, planowania i realizacji całego projektu terapeutycznego. BrainSTIM udostępnia szeroki zakres stymulacji. Służy do rehabilitacji wielu patologii układu nerwowego:

EMG ze zintegrowanym modułem USG

Elektromiografia (EMG) i elektroneurografia (ENG) to badania diagnostyczne pozwalające na rozpoznanie chorób nerwów obwodowych i mięśni. Wykonuje się je najczęściej w rozpoznawaniu pourazowych uszkodzeń nerwów obwodowych, uszkodzeń korzeni nerwowych w przebiegu dyskopatii, uszkodzeń nerwów obwodowych spowodowanych cukrzycą oraz chorób mięśni.

Zakres diagnostyki:

Badanie elektroneurograficzne, czyli badanie przewodnictwa nerwowego (ENG) ocenia przepływ impulsów elektrycznych w określonym odcinku nerwu i pozwala określić lokalizację, zaawansowanie i charakter uszkodzenia nerwu.

Badanie elektromiograficzne opiera się na rejestracji czynności elektrycznej mięśni i pozwala ustalić lokalizację, charakter i zaawansowanie zmian patologicznych w mięśniach.

USG naczyń krwionośnych (Doppler)

Informacje ogólne

USG Doppler służy do oceny przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i sercu. Wykorzystuje się tu fakt zmiany długości fali odbitej od przedmiotu, który zbliża się lub oddala od głowicy. W przypadku USG takim przedmiotem są krwinki czerwone. Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową, można wykreślić kierunek i sposób przepływu krwi. Mierząc obszar zmiany barwy, jego kolor i nasycenie, dowiedzieć się można o nieprawidłowościach.

USG naczyń zewnątrz i wewnątrzczaszkowych jest to odmiana badania ultrasonograficznego, wykorzystywana do oceny naczyń szyjnych i kręgowych (zewnątrzczaszkowych) mózgu. Umożliwia ocenę prędkości i kierunku przepływu krwi w tętnicach oraz zmian wewnątrznaczyniowych. Badanie to pozwala na rozpoznanie zwężeń i niedrożności tętnic, uwidocznia drogi krążenia obocznego.

Badanie tętnic zewnątrzczaszkowych:

Badanie tętnic szyjnych i kręgowych jest częstym badaniem w neurologii. Naczynia krwionośne szyi badane są za pomocą sondy, dzięki niej można podejrzeć budowę ściany naczynia, a dzięki dodatkowej funkcji aparatu ultrasonograficznego – funkcji Doppler, można ocenić przepływ krwi w naczyniu.

Badanie tętnic wewnątrzczaszkowych:

Badanie oparte jest na takich samych zasadach, z tą różnicą, że nieco mniejsza sonda jest przykładana do skroni i niekiedy tyłu głowy pacjenta. Za pomocą sondy obserwowany jest przepływ krwi w naczyniach mózgu, który będzie zmieniony w przypadku zwężenia naczynia. USG Doppler naczyń wewnątrz czaszkowych służy diagnostyce świeżego udaru mózgu lub przejściowego napadu niedokrwiennego, ocenie leczenia trombolitycznego, czy ocenie skurczu naczyniowego w przebiegu krwawienia podpajęczynówkowego.

EEG (elektroencefalogram)

podstawowe Informacje

Badanie EEG polega na wykrywaniu i rejestrowaniu impulsów elektrycznych mózgu człowieka za pomocą elektrod umieszczonych na skórze głowy. Komórki mózgowe komunikują się przy pomocy impulsów elektrycznych o niewielkim napięciu i natężeniu. Dzięki badaniu można wykryć niektóre zaburzenia, poprzez analizę fal mózgowych.

Czemu służy badanie

EEG ułatwia różnicowanie schorzeń czynnościowych i organicznych mózgu. W wielu schorzeniach mózgu badanie pozwala umiejscowić proces chorobowy w określonej okolicy. Badanie to jest metodą pomocniczą w ocenie stanu pacjentów z guzami mózgu i naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu (po udarach mózgowych). W niektórych przypadkach ta metoda badania służy do monitorowania pracy mózgu np. pacjentów z licznymi napadami padaczkowymi, w trakcie operacji na tętnicy szyjnej lub sercu, a także dla oceny zaburzeń snu.

wskazania do badania

QEEG (BrainMapping)

Badanie QEEG jest sposobem analizowania zapisu EEG przy pomocy zdolności obliczeniowych i obrazowania jakie daje komputer. Badanie QEEG pozwala dostrzec i analizować to, co niemożliwe jest w tradycyjnej wzrokowej ocenie EEG.

Badanie EEG jest podstawowym zapisem czynności bioelektrycznej mózgu, która jest analizowana przez specjalistę eeg-elektroencefalografiste. Ocenia on na bazie swojego doświadczenia pracę mózgu i kwalifikuje czy jest ona w normie, czy poza normą. Taka ocena jest wystarczająca dla potrzeb neurologicznych. Wykrywa zmiany typu: wyładowania padaczkowe, asymetrie miedzypółkulowe, zwolnienie lub przyspieszenie czynności mózgu. Jednak, u osób z wyraźnymi symptomami zaburzeń koncentracji, zaburzeniami funkcji poznawczych, czy zaburzeniami w psychice może się zdążyć, że ich badanie EEG zostanie ocenione jako prawidłowe lub na pograniczu normy. Wtedy pomocne jest badanie QEEG.

Badanie QEEG wymaga wyspecjalizowanego analitycznego oprogramowania, dostarcza zdecydowanie więcej informacji o pracy mózgu. Podstawową zaletą tej metody jest bardzo wygodna opcja obrazowania uzyskanych wyników.

Najbardziej popularny jest Brainmapping pokazujący rozkład mocy lub amplitud czynności bioelektrycznej w formie map mózgu. Obserwując rozkład i charakter uzyskanych map można precyzyjnie wychwycić zaburzenia w pracy mózgu.

Współczesna technika treningu EEG Biofeedback bazuje na brainmappingu i wykorzystuje go do diagnostyki i kontroli przebiegu terapii.

DIAGNOSTYKA NEUROSENSORYCZNA Q SENSE

Aparat Q Sense umożliwia ocenę włókien czuciowych A-delta i C. Jest narzędziem umożliwiającym wczesne wykrywanie zaburzeń oraz monitorowanie leczenia. Jest badaniem bezpiecznym, nieinwazyjnym i bezbólowym. Stanowi uzupełnienie diagnostyki elektroneurologicznej.

Urządzenie Q Sense mierzy wartości progowe odczuwania ciepła, zimna oraz bólu wywołanego wysoką temperaturą. Aparat posiada możliwość wykonania testów, które obiektywizują wyniki i eliminują możliwość manipulacji wynikami przez badanego.

Badanie termiczne polega na pomiarze ilościowym progów odczuwania ciepła, zimna i bólu wywołanego ciepłem. Odchylenie od wartości normalnych w populacji z tego samego przedziału wiekowego może wskazywać na występowanie schorzenia nerwów obwodowych. W badaniu tym, do skóry pacjenta przymocowywane jest niewielkie urządzenie zwane termoelementem. Jego praca oparta jest na zjawisku Peltiera.

Największymi zaletami analizatora neurosensorycznego Q Sense jest wczesna detekcja zaburzeń, łatwy monitoring skuteczności terapii oraz fakt, iż jest to metoda zaakceptowana przez środowisko naukowe.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Neurologiczny lek. med. Jerzy Wiśnik z siedzibą w Kobylance (73-108) przy ul. Szczkolna 19, adres e-mail: jerzy@wisnik.szczecin.pl, numer telefonu 602 592 976.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu  świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.  

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami danych osobowych będą: